Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webové sídlo obce Horná Ves.

Úradná tabuľa

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia OZVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce Horná Ves a rozpočtové hospodárenie za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie začatia územného konania a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovanímVytlačiť
 

mapa.jpg


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Horná Ves na 2. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

OZNAM o označovaní psovVytlačiť
 

cipovanie-psa-cipovanie-psov-sloboda-zvierat-clanokW.jpg


 
 

Aktuálne oznamy

Deň MedzihoriaVytlačiť
 


 
 

Ponuka práceVytlačiť
 

ponuka.práce.jpg


 
 

Neminie nás zvýšenie poplatku za komunálny odpad, iba ak by...Vytlačiť
 

                                            peniaze.jpg

Možno ste postrehli v televízii v rádiu alebo v novinách informáciu, že sa budú zvyšovať poplatky za uloženie komunálneho odpadu na skládkach odpadov. Ten čas už nastal. Aj naša obec už v tomto roku musí zaplatiť za uloženie odpadu na skládke  oveľa viac ako v predošlom roku.

                                            skládka.jpg

Kým v roku 2018 obec zaplatila za 1 tonu komunálneho odpadu uloženého na skládke 32,40 eur, v roku 2019 to už je 56,96 eur. To je len poplatok za uloženie odpadu nie je v tom zahrnutý odvoz, čiže najazdené km, pracovný čas vozidla, práca závozníkov, mýtny poplatok a pod.

Za rok 2018 sme v našej obci vyprodukovali  spolu 222 ton zmesového komunálneho odpadu.   Zaplatili sme za odvoz a skládkovanie tohto odpadu 16 383,20 eur.

Podobne je to s cenou za objemný odpad. V roku 2018 nás uloženie 1 tony objemného odpadu na skládke stálo 37,74 eur  a v roku 2019 to bude 63,98 eur za tonu. Za rok 2018 sme vyprodukovali 63,40 ton objemného odpadu a zaplatili zaň 6 945,29 eur. Do kontajnerov na objemný odpad často krát vyhadzujeme aj to, čo tam vôbec nepatrí. Patria tam objemné komunálne odpady, ktoré sa nám rozmerom nezmestia do kuka nádoby. Nepatrí tam drevo, plasty, pneumatiky a ani konáre či iný bio odpad.

                                      Velkoobjemovy-kontajner.jpg

 

 

 

 

 

Obec náklady na komunálny odpad musí preniesť do poplatku za komunálne odpady. Čiže občania musia zaplatiť za odpad, ktorý vyprodukujú a obec by nemala nič doplácať  aj keď väčšinou to tak nevychádza a obec musí ešte doplatiť.

Z tohto jasne vyplýva, že poplatok, ktorý platíme za odpady sa musí zvýšiť, iba ak by...       sme sa trochu zamysleli a vymenili pohodlnosť za zodpovednosť k našej planéte.

triedenie-odpadu.jpg

Toto zvýšenie poplatku by sme spoločnými silami vedeli zmierniť keby občania konečne začali poriadne triediť odpad a do zmesového komunálneho odpadu nevhadzovali to, čo tam už dávno nepatrí. Máme možnosť jednoducho vytriediť plasty, papier, sklo, kovy, textil, biologický odpad, olej. Viac krát do roka prebieha zber elektroodpadu, drobný elektroodpad a baterky môžeme celoročne priniesť na obecný úrad. Čo sa týka biologicky rozložiteľného odpadu ten v mnohých domácnostiach tvorí aj 50 % (ak nie viac) odpadu vhodeného do nádoby určenej na zmesový komunálny odpad. Naša obec zaviedla triedenie aj tohto druhu odpadu a preto by sa nemal nachádzať v zberových nádobách na  zmesový komunálny odpad.

Mali sme na výber buď domáce kompostovanie alebo zber biologicky rozložiteľného odpadu zberovou spoločnosťou. Naša obec zvolila domáce kompostovanie. Vstupná investícia je takmer rovnaká v oboch prípadoch, avšak pri domácom kompostovaní už nevznikajú ďalšie náklady. Zavedením domáceho kompostovania nevzniknú mesačné výdavky na zvoz BRO.

bioodpad.jpgkompostér.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Mnoho domácností si svoj kompostér ešte stále neprebralo, hoci ho obec ponúka bezplatne.

Mali by sme si uvedomiť, že okrem toho, že BRO odpad na skládkach tvorí nebezpečné plyny, ktoré sa dostávajú do ovzdušia a my všetci ho dýchame, zbytočne sa vyváža na skládky a tým, že je pomerne ťažký platíme a budeme platiť oveľa viac ako je potrebné.

Samozrejme, že je každému pohodlnejšie vyhodiť všetok odpad do jednej nádoby a tak sa ho zbaviť ale už je najvyšší čas zamyslieť sa nad budúcnosťou našej planéty a urobiť aspoň malý krok a vytriediť odpad z našich domácností. Nie je to až také zložité, dokážu to aj deti v materskej škole, len prekonajme svoju lenivosť. Každá domácnosť dostáva farebné vrecia, do ktorých môže vytriediť svoj odpad a zberová spoločnosť vám ho odoberie od domu, nemusíte ani nikam chodiť.  Čo môže byť ešte jednoduchšie ?

triediť.png

Všetci občania si musia byť vedomí, že práve oni sú zodpovední za to, koľko odpadu vyprodukujú. Odrazí sa to aj v poplatku, ktorý zaplatia.


 
 

Evidencia psovVytlačiť
 

Oznamujeme majiteľom psov, ktorí nemajú prihláseného psa do evidencie psov v obci Horná Ves, že táto povinnosť im vyplýva v zmysle § 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov.

Každý pes držaný na území obce Horná Ves viac ako 90 dní podlieha evidencii. Držiteľ psa, ktorý neprihlási psa do evidencie sa dopustí priestupku, za ktorý mu obec uloží pokutu do výšky 165 eur.

Oznamujeme majiteľom psov, ktorí vlastnia viac ako jedného psa, že každý pes podlieha evidencii.

V prípade úhynu psa, straty a podobne sú držitelia psov povinní odhlásiť psa z evidencie


 
 

Možné ohrozenia obceVytlačiť
 

Internetovú stránku o ohrozeniach obce Horná Ves, vypracoval Juraj Kopál v rámci vysokoškolského štúdia. Táto verzia je dočasná, po ďalších úpravách bude stránke vytvorená vlastná sekcia a stane sa trvalou súčasťou oficiálnej stránky obce. Cieľom tejto stránky, je informovať spoluobčanov o možných ohrozeniach. 

www.cohornaves.webnode.sk 


 
 

Upozornenie na trestnú činnosť páchanú na starších občanochVytlačiť
 


 
 

NESPAĽUJME ODPADVytlačiť
 

spalovanie.jpgZačalo sa vykurovacie obdobie, čo nám jednoznačne ukazuje stúpajúci dym z našich komínov.  Nie je však každý dym len z dreva či uhlia, ale mnohé domácnosti prihadzujú do pece aj odpad. Doma do pece, kotla ani do ohniska nepatria žiadne plasty, guma, drevotrieska, textil ani bioodpad. Napríklad plasty obsahujú rôzne zmäkčovadlá, stabilizátory, farbivá s obsahom ťažkých kovov. Pri spaľovaní sa ťažké kovy uvoľňujú do ovzdušia alebo zostávajú v popole. Niektoré druhy obsahujú prísady škodlivých ftalátov, ktoré poškodzujú ľadviny a pečeň. Polyvinylchlorid obsahuje chlór, ktorý pri spaľovaní prispieva k vzniku mimoriadne jedovatých a rakovinotvorných dioxínov. Pri spaľovaní odpadu škodliviny  vdychujeme  a dopadajú priamo na naše a susedné pozemky.

Preto vyzývame  občanov aby nespaľovali žiaden odpad,  je to nelegálne, škodlivé a v dnešnej dobe úplne zbytočné. Každému, kto nakladá s odpadmi v rozpore so zákonom hrozí pokuta.


 
 
ÚvodÚvodná stránka