Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kam s odpadom

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Sme s ním spojení vo vzájomnom a neodlučiteľnom vzťahu. Neuvedomujeme si, že ničením prírody ničíme seba, ľudstvo a celú planétu.

Stačí málo, aby sme urobili niečo pre seba, pre našu budúcnosť a pre naše životné prostredie. Môžeme začať recyklovaním, triedením odpadu.

 

Kam s odpadom v našej obci

 

Okrem zmesového komunálneho odpadu, ktorý ukladáme do smetných nádob  vzniká v našich domácnostiach odpad, ktorý môžeme vytriediť a odovzdať na zhodnotenie.

 

V našej obci je zavedený triedený zber plastov, tetrapakov, papiera, skla, kovových obalov. Na tieto vytriedené zložky odpadu dostala každá domácnosť farebné vrecia, do ktorých má celoročne vkladať tento odpad a odovzdávať ho podľa kalendára zvozu separovaného odpadu.  Papier  môžete odovzdať aj niekoľko krát do roka spoločnosti VV s.r.o., ktorá Vám prinesený papier vymení za vreckovky, servítky či toaletný papier.

 

V areáli športového ihriska sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Sú určené na  nepotrebný veľkoobjemový odpad. Predstavujú ho komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou  nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, koberce, matrace, rôzne nádoby a pod. Do týchto kontajnerov môžete veľkoobjemový odpad priniesť každú stredu od 14:00 do 17:00 hod.

 

Použitý kuchynský olej odovzdajte v plastových fľašiach taktiež  v areáli športového ihriska každú stredu od 14:00 do 17:00 hod alebo vyložte pred dom v čase zberu plastov. Obec ho odovzdá na zhodnotenie.

 

Použitý motorový olej  skladujte vo vhodných nádobách a odovzdajte 2x do roka do dvora kultúrneho domu po vyhlásení zberu.

 

Nepotrebný textil, oblečenie a obuv môžete celoročne odovzdávať do kontajnera na to určeného, ktorý je umiestnený vo dvore kultúrneho domu aj s ostatnými kontajnermi na separovaný odpad. Oblečenie ale aj bytový textil, obuv a hračky, ktorý už nepotrebujete môžete priniesť aj do kultúrneho domu v čase vyhlásenia zbierky šatstva.  

 

Elektroodpad nezahadzujte do bežného komunálneho odpadu, ale minimálne 2 x do roka odovzdajte po vyhlásení zberu do dvora kultúrneho domu. Elektroodpad menších rozmerov ako napr. rýchlovarné kanvice, hračky, DVD rekordéry, mobilné telefóny a podobne, môžete celoročne priniesť do budovy obecného úradu a vhodiť do E-boxu špeciálnej nádoby na drobný elektroodpad.

 

Batérie rôznej kapacity (tužkové, štvorcové, z mobilných telefónov...) môžete vhodiť do vrchnej časti spomínanej nádoby E-box, umiestnenej vo vestibule obecného úradu.

 

Biologicky rozložiteľný odpad zo svojich pozemkov, zvyšky zeleniny a ovocia svojpomocne kompostujte vo vlastných domácich kompostoviskách a tiež v kompostéri, ktorý ste dostali od obce. Je to najlepší spôsob ako sa ,,zbaviť“ bio odpadu a navyše tým získame zadarmo hnojivo pre svoju potrebu. Ak ešte nemáte svoj kompostér stačí zájsť na obecný úrad.

 

 

Triedením odpadu spoločne znížme množstvo odvážaného odpadu  na skládku, a tým môžeme znížiť aj nemalé sumy, ktoré za skládkovanie odpadu platíme my všetci obyvatelia obce.

 


 
ÚvodÚvodná stránka