Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kompostovanie

Kompostovanie, bioodpad

Z dôvodu povinnosti obce zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov, a tiež aby sa znížili finančné náklady za skládkovanie odpadu, ktoré obec musí každoročne vynaložiť, obec Horná Ves pristúpila k nákupu kompostovacích zásobníkov – kompostérov.  Kompostéri boli zakúpené pre každú domácnosť bez toho aby náklady na zaobstaranie boli zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady. Domáce kompostovanie je najlepší a najlacnejší spôsob spracovania bioodpadu z domácností.

Niektoré domácnosti v našej obci ešte stále nemajú svoj kompostér a svoj bioodpad vyhadzujú do komunálneho odpadu. Ak tak robia, ich bioodpad je potom uložený na skládke odpadov a ponechaný tak na neriadený vyhnívací proces s nekontrolovaným únikom najagresívnejšieho skleníkového plynu - metánu. Niektorí občania svoj bioodpad v záhradách dokonca spaľujú. Okrem toho, že je to nezodpovedné správanie voči životnému prostrediu porušujú tým aj zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iného zakazuje zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov a zakazuje zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas (§ 13 Zákazy)

 

PRÍĎTE SI AJ VY PRE SVOJ KOMPOSTÉR na obecný úrad A ZAČNITE KOMPOSTOVAŤ BIOLOGICKÝ ODPAD

 

Ak svoj bioodpad zhodnocujete kompostovaním na vlastných kompostoch a nemáte záujem prevziať si kompostér od obce, dajte nám o tom vedieť aby sme vedeli evidovať kto kompostuje a kto nie, napríklad telefonicky na: 046/5492049 alebo aj mailom: podatelna@hornaves.sk

 

 

2.jpg3.jpg4.jpg1.jpg


 
kompostovanie.pdf(1.1 MB)kompostovanie.pdf
komunitne-kompostovanie.pdf(1.1 MB)komunitne-kompostovanie.pdf
neplytvajte-potravinami.pdf(658 kB)neplytvajte-potravinami.pdf
vyuzitie-bioodpadu-zahrada.pdf(1.2 MB)vyuzitie-bioodpadu-zahrada.pdf
ÚvodÚvodná stránka